Servicii

01

DREPT COMERCIAL ȘI AL AFACERILOR

Dreptul afacerilor reprezintă un aspect vital al activității juridice, care se concentrează pe oferirea de asistență companiilor în diverse aspecte juridice. De la negocierea și redactarea de acorduri comerciale care definesc relațiile cu partenerii, furnizorii și clienții, până la oferirea de îndrumare juridică privind operațiunile de zi cu zi, Dreptul afacerilor asigură companiilor conformitatea cu legislația relevantă și minimizarea riscurilor potențiale.

În plus, dreptul afacerilor joacă un rol crucial în definirea strategiilor juridice adaptate la obiectivele singulare ale companiilor, permițându-le să prospere pe o piață competitivă. Optimizarea juridică presupune revizuirea și îmbunătățirea cadrelor și proceselor juridice pentru a crește eficiența și conformitatea. Politicile și procedurile interne permit companiilor să se asigure că întreprinderile mențin standardele etice, promovează echitatea și stabilesc orientări pentru comportamentul angajaților, favorizând un mediu de lucru armonios și respectarea reglementărilor.

Servicii:

Contracte comerciale

Gestionarea proceselor juridice de zi cu zi ale companiilor

Strategie juridică pentru companii

Optimizare juridică

Politici și proceduri interne

02

TRANZACȚII ȘI CORPORATE/ M&A

Expertiza în domeniul tranzacțiilor corporative și în materie de Corporate/M&A gravitează în jurul aspectelor de natură juridică ale tranzacțiilor comerciale și ale guvernanței corporative. Această practică implică ghidarea companiilor în procesul de constituire a companiilor, asigurându-ne că acestea îndeplinesc toate cerințele și formalitățile legale pentru a-și stabili în mod corespunzător entitatea juridică. Guvernanța corporativă se concentrează pe definirea rolurilor și responsabilităților diverșilor actori din cadrul companiei, promovând transparența, responsabilitatea și eficiența procesului decizional.

În cazul fuziunilor și achizițiilor (M&A) și al investițiilor cu capital de risc/capital privat (VC/PE), această expertiză joacă un rol esențial în conceperea structurilor de tranzacție și a documentației pentru a proteja interesele părților. Procesul de due diligence este un exercițiu vital prin care se efectuează evaluări amănunțite ale întreprinderilor pentru a identifica riscurile și oportunitățile potențiale înainte de a se iniția o tranzacție. Prin navigarea eficientă a acestor complexități, companiile pot asigura tranzacții fluide și pot crea o dezvoltare durabilă.

Servicii:

Înființarea de noi companii

Guvernanță corporativă

Structurarea tranzacțiilor, asistență și documentație în materie de fuziuni și achiziții și investiții venture capital/private equity

Due diligence

Asocieri în participație (Joint Venture)

03

SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Soluționarea disputelor este o practică juridică esențială dedicată soluționării conflictelor dintre întreprinderi sau persoane fizice. Disputele comerciale implică soluționarea dezacordurilor care decurg din obligații contractuale, operațiuni comerciale sau tranzacții. Serviciile de recuperare a creanțelor sunt vitale pentru întreprinderile care doresc să colecteze plățile restante datorate de clienți sau parteneri. Cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală implică protejarea activelor intangibile valoroase ale întreprinderilor, cum ar fi mărcile comerciale, drepturile de autor și desenele industriale, împotriva utilizării sau imitării neautorizate. De asemenea, oferim apărări solide în cazurile de acuzații de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală împotriva afacerii tale.

Litigiile corporative și între acționari apar în cadrul companiilor și implică gestionarea conflictelor dintre acționari sau grupurile de interese ale companiei. Arbitrajul este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor în afara sistemelor judiciare tradiționale, oferind mai multă flexibilitate și confidențialitate. Litigiile din domeniul public, al contenciosului administrativ și fiscal necesită o reprezentare juridică de specialitate pentru a naviga prin aspecte complexe legate de reglementare și de impozitare. Prin gestionarea cu perspicacitate a acestor conflicte, întreprinderile își pot proteja drepturile, pot păstra relațiile și pot evita bătăliile juridice costisitoare și îndelungate.

Servicii:

Litigii comerciale

Recuperarea creanțelor

Executare silită

Plângeri contravenționale

Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală

Litigii corporative și între acționari

Arbitraj

Achiziții publice

Contencios administrativ și fiscal

04

DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii se referă la relația juridică dintre angajatori și salariați, acoperind diferite aspecte ale ciclului de viață al angajării. Litigiile de muncă presupun abordarea conflictelor care pot apărea între angajatori și angajați, cum ar fi încălcări ale contractelor sau concedieri abuzive. Regulamentele interne sunt politici și reguli esențiale care reglementează comportamentul angajaților și condițiile de muncă în cadrul companiei.

Negocierile colective se referă la tratativele dintre angajatori și reprezentanții angajaților cu privire la termenii și condițiile de muncă. Concedierile implică proceduri legale și respectarea legislației muncii atunci când este vorba de încetarea contractului de muncă. Acțiunile disciplinare asigură luarea unor măsuri adecvate atunci când angajații încalcă politicile sau codurile de conduită ale companiei. Strategia juridică în domeniul ocupării forței de muncă ajută companiile să își gestioneze proactiv forța de muncă, aliniindu-și practicile de resurse umane cu cerințele legale pentru a crea un mediu de lucru productiv și conform.

Servicii

Litigii de muncă

Regulamente interne

Negocieri colective și contracte colective de muncă

Concedieri

Acțiuni disciplinare

Strategie juridică de dreptul muncii

05

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea intelectuală (PI) este o practică juridică specializată, axată pe protejarea și gestionarea activelor intangibile create prin intermediul intelectului uman, cum ar fi invențiile, desenele, simbolurile și operele artistice. Elaborarea unei strategii de PI presupune elaborarea unui plan pentru a proteja și valorifica eficient aceste active.

Înregistrarea mărcilor și consilierea privind mărcile cuprinde procesul de înregistrare legală a mărcilor sau simbolurilor unice, oferind drepturi exclusive de utilizare a acestora pe piață. Înregistrarea desenelor și modelelor industriale și consilierea în domeniu protejează aspectele ornamentale sau estetice ale produselor.

Servicii:

Dezvoltarea strategiei de proprietate intelectuală

Înregistrarea mărcilor și consiliere

Înregistrarea desenelor și modelelor industriale și consiliere

Drepturi de autor

Protejarea softurilor și a programelor de calculator

Francizare și licențiere

Tranzacții privind proprietatea intelectuală

Ne-ar încânta să lucrăm împreună. Hai să ne cunoști, o să îți placă de noi!

Back to top